Menu

Hoe gebeurt een onteigening?

Terug naar Onderwerp

Vooraleer ze onteigent, zal de overheid je benaderen voor een gewone koop. Ze zal met je proberen te onderhandelen en een bepaalde prijs voorstellen. Als ze met jou geen overeenkomst bereikt, dan kan ze naar de vrederechter stappen en overgaan tot een eenzijdige onteigening. De vrederechter zal dan een onteigeningsvergoeding vaststellen. In de praktijk is die vergoeding meestal billijk: ze moet je toelaten om een eigendom van dezelfde waarde te verkrijgen. Als dat niet zo is, kan jij ook in beroep gaan.

Als er sprake is van hoogdringendheid kan de vrederechter besluiten om over te gaan tot een onmiddellijke inbezitneming, zodat de werken kunnen beginnen alvorens de vergoeding bepaald is. Dat volgt dan later. De overheid mag wel geen misbruik maken van deze regel over hoogdringendheid. Als het gaat over een project dat al jaren oud is, is er geen sprake meer van hoogdringendheid en moet alles eerst officieel geregeld zijn vooraleer de werken mogen starten.