Menu

De onteigeningsvergoeding

Terug naar Onderwerp

Het is verstandig om de gesprekken over een minnelijke aankoop zo lang mogelijk open te houden. Via een minnelijke aankoop kan je immers beter onderhandelen over de vergoeding. De aankoopprijs wordt vaak bepaald op basis van een schatting van de ontvanger van de registratie (kadaster), die recente verkopen van gelijkaardige goederen bekijkt.

De gebruiker heeft wel ook recht op een eindegebruiksvergoeding. Die vergoeding is bedrijfsafhankelijk, want ze wordt bepaald door het bedrijfstype, de gedane investeringen, het verlies aan mestafzet en premies, een inkomstencompensatie voor een drietal jaren en nog veel meer. Zo krijg je een vergoeding op maat voor het einde van het gebruik.