Menu

Offertes aanvragen en vergelijken

Terug naar Onderwerp

Aanvragen. Om een goed beeld te krijgen van de prijzen op de markt en de vakkundigheid van de bedrijven, vraag je het best minimaal drie offertes aan. Het is zeker interessant om met de vertegenwoordiger of de verkoper aan tafel te zitten en het hele bouwproces te overlopen. Op deze manier wordt duidelijk hoe er gewerkt wordt en je kunt je een beeld vormen van de professionaliteit van het bedrijf. Vraag zeker ook hoe de afspraken in de offerte doorgegeven worden aan het bouwteam. Je moet weten hoe de werf opgevolgd wordt, wie het bouwteam aanstuurt en hoe de communicatie van het bouwteam of de werfleider met jou als bouwheer verloopt. Hoe worden de kosten verrekend wanneer het plan tijdens de uitvoerfase gewijzigd moet worden?

Bij het aanvragen van een offerte kan je heel wat informatie verzamelen die niet onmiddellijk een invloed heeft op de uiteindelijk voorgestelde prijs.

Vergelijken. Wanneer je de offertes binnenkrijgt, zal je oog vaak het eerst vallen op de vermelde prijzen. Maar die prijzen vergelijken is een moeilijke en lastige klus. Wat werd opgenomen in een bepaalde rubriek? Bij de ene offerte zullen de roosters verrekend worden in de kostprijs van de kelder, bij een andere de roosters een onderdeel zijn van de inrichting en bij een nog andere offerte moet je die prijs nog opvragen bij de fabrikant van de roosters.

Bij het nalezen van een offerte stuit een bouwheer vaak op technische aspecten die niet heel begrijpelijk omschreven staan. Of soms bevat een offerte ook geen technische aspecten, met als excuus dat ze de offerte minder leesbaar maken.

Om offertes goed te kunnen vergelijken is wat technische kennis vereist. Weet jij het verschil tussen een HEA 180 en een IPE 270? Wat is het verschil tussen een beton met kwaliteit C25/30 en kwaliteit C30/37? Wat is het verschil tussen PU- en PIR-isolatie? Bevat de offerte de isolatiewaarde van het gebruikte isolatiemateriaal of alleen de dikte?

Wanneer je na een eerste vergelijking van de offertes blijft twijfelen tussen verschillende stallenbouwers, is het een goed idee om de technische eisen voor elke offerte gelijk te stellen en een nieuwe offerte te vragen, zodat je ze nog beter kunt vergelijken. Omdat die technische gegevens dan duidelijk opgenomen worden in de offerte, is er achteraf ook geen discussie over.