Menu

Controle van de aannemer

Terug naar Onderwerp

Vooraleer je het contract ondertekent, moet je nagaan of de aannemer geen fiscale of socialezekerheidsschulden heeft. Indien niet alles in orde is, kan hij alsnog met bewijsstukken aantonen dat de achterstallen toch weggewerkt zijn. Op www.checkinhoudingsplicht.be kan je dat zelf controleren aan de hand van het ondernemingsnummer.

Op het moment dat je de facturen moet betalen, moet je dat nogmaals controleren. Heeft de aannemer schulden op dat moment? Dan moet jij een deel van de factuur betalen aan de RSZ in plaats van aan de aannemer.