Menu

Waarom het nitraatresidu bepalen?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Nitraatresiducampagne gaat van start
Minder uit dit onderwerp

De bepaling van het nitraatresidu is een belangrijk instrument in MAP 5 om het risico op nitraatuitspoeling op te volgen. Daarom wordt tussen 1 oktober en 15 november op heel wat percelen in Vlaanderen het nitraatresidu bepaald. Als het nitraatresidu op slechts één perceel van een bedrijf bepaald wordt, is dat een perceelevaluatie. Gebeurt het op meerdere percelen, past dat in een bedrijfsevaluatie.

Om meerdere redenen kunnen percelen aangeduid worden voor een nitraatresidubepaling (zie ook tabel). Enerzijds selecteert de Mestbank zelf elk jaar bij een aantal landbouwers een perceel voor een controle. Dit jaar zullen er bij 5942 landbouwers zulke controlestalen genomen worden, op kosten van de Mestbank. Daarnaast moeten 5041 landbouwers op eigen kosten het nitraatresidu laten bepalen op percelen die de Mestbank aanduidt in het kader van een perceel- of een bedrijfsevaluatie. 

  Aantal landbouwers
Perceelevaluatie naar aanleiding van ...  
Aanvraag derogatie 2.346
Negatieve perceelevaluatie in 2016 635
Doorlichtingsmaatregel 4
Totaal 2.985
Bedrijfsevaluatie naar aanleiding van ...  
Negatieve perceelevaluatie in 2016 1.027
Focusbedrijf met maatregelencategorie 973
Aanvraag van vrijstelling 19
Aanvraag van verhoogde bemesting 26
Maatregel bedrijfsevaluatie 11
Totaal 2.056