Menu

Teeltschade of oogstmislukking

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Nitraatresiducampagne gaat van start
Minder uit dit onderwerp

Wanneer teeltschade of een oogstmislukking vastgesteld werd op een geselecteerd perceel, kunt u dat melden via het Nitraatmeldpunt. Doe dat ten laatste op 29 september en voeg bewijsstukken toe, bij voorkeur vaststellingen door de schadecommissie. Een eerste vaststelling van de schade is voldoende. Eventueel kunnen foto’s (met de datum van de schade en een duidelijk herkenningspunt) aanvaard worden.

Omdat de Mestbank, na onderzoek van je bewijsstukken, één of meerdere geselecteerde percelen kan schrappen en dan vervangpercelen zal aanduiden, meld je meteen de schadevaststellingen op alle percelen van je bedrijf. De Mestbank informeert je dan (via het Mestbankloket) over de nieuwe geselecteerde percelen.

Wanneer je de teeltschade niet of te laat meldt, wordt het aangeduide perceel bemonsterd en is het resultaat van de nitraatresidubepaling onherroepelijk. De Mestbank zal hierover geen bezwaarschriften aanvaarden, zelfs wanneer je alsnog bewijsstukken voorlegt.