Menu

Nitraatmeldpunt

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Nitraatresiducampagne gaat van start
Minder uit dit onderwerp

Ook dit jaar kan je op het Nitraatmeldpunt terecht voor allerlei mededelingen over de geselecteerde percelen en de nitraatresidubepalingen. (www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Uw dossier > Nitraatmeldpunt).

  • Wanneer je aanwezig wilt zijn bij de bij het nemen van controlestalen in opdracht van de Mestbank, moet je dat uiterlijk op 29 september melden via het Nitraatmeldpunt. Na 29 september moet je hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het laboratorium dat de Mestbank aangeduid heeft voor de staalname op je perceel.
  • Ook indien een perceel niet (op een veilige manier) bemonsterd kan worden voor controlestalen in opdracht van de Mestbank én voor verplichte stalen in eigen opdracht (afgesloten, militair domein, dieren die een risico kunnen vormen …) moet je dat uiterlijk op 29 september melden. Als de staalnemer ter plaatse vaststelt dat het perceel niet bemonsterd kan worden om redenen die je vooraf kon voorzien en die je niet gemeld hebt, dan wordt dat beschouwd als het hinderen van de bemonstering en de controle.
  • Wanneer je band- of rijbemesting hebt toegepast op je perceel, moet je dat uiterlijk op 29 september melden via het Nitraatmeldpunt.
  • Ook onregelmatigheden die je vaststelt tijdens de bemonstering kan je die melden via het Nitraatmeldpunt.