Menu

Tips voor de teelt van gras-klaver

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen
Minder uit dit onderwerp
In dit onderdeel geven we je enkele tips in verband met onder meer de ideale pH, zaaitijdstip, zaaidiepte en bemesting.

pH

 • ≥5,2 (zand) en ≥6,0 (klei)

Ideaal zaaitijdstip

 • Najaar: vóór 10 september

Vruchtwisseling

 • Zaai na wintergraan met niet-bemeste stoppel; bij teelten die veel N nalaten (aardappelen, omgeploegd grasland enz.) heeft de klaver een concurrentieel nadeel

Zaaihoeveelheid

 • 40-45 kg/ha: 30 kg Engels raaigras, 7 kg rode klaver, 3 kg witte klaver

Zaaidiepte

 • Ondiep, max. 1 cm

Bemesting

 • Drijfmest in 1ste en 2de snede
 • Indien voldoende klaver aanwezig bij 2de snede (>35-40%): geen N-kunstmest meer na de 2de snede
 • 1ste en 2de snede: extra N-gift kan de grasgroei ondersteunen, maar durf besparen op N-kunstmest

Maaien

 • Kneuzer op de maaier is een meerwaarde, vooral bij rode klaver
 • De voederwaarde van de klaver zit in het blad: bladverlies = lagere voederwaarde
 • Schudden/harken bij een laag toerental!
 • Schudden in dauw; beperken tot 1x indien mogelijk
 • Voordrogen tot 35-40% DS

Inkuilen

 • Lasagnekuil vangt schommelend klaveraandeel op
 • Kuiladditieven niet noodzakelijk bij DS >35%

Tips

 • Stop geregeld bij zaaien om ontmenging te controleren
 • Rollen bij of vlak na zaaien kan meerwaarde zijn
 • Bespaar niet op K2O en Mg
 • Maai niet te diep (>5 cm)
 • Vermijd te natte percelen
 • Bekalk voor inzaaien indien twijfel over pH
 • Vermijd organische mest net voor inzaai en in de 1ste snede van het 1ste jaar

Gras-klaver of gras-luzerne?

 • Gras-luzerne: ‘diepere’ zandleem en leembodems; vermijd bodems met een ondiepe, harde laag (bv. kleilaag)
 • Gras-klaver: lichtere gronden
 • Gras-luzerne vraagt een hogere pH dan gras-klaver
 • Informeer bij de vorige landbouwers waarvoor zij opteerden voor de streek of het perceel

Meer informatie