Menu

Gras-klaver

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen
Minder uit dit onderwerp
Vooral het klaveraandeel bepaalt de opbrengst van een perceel gras-klaver.

Onder bemesting van Engels raaigras met 300 kg werkzame N/ha (MAP 5) gaat er opbrengstpotentieel verloren. Uit langjarige proeven van ILVO op praktijkpercelen bij twee melkveebedrijven blijkt dat goed geïnstalleerde gras-klaver met een bemesting tot 200 kg werkzame N/ha vlot hogere opbrengsten haalt. Om de klaver te laten ontwikkelen, moet je de N-bemesting voldoende verlagen. Toch kan je drijfmest nog maximaal toepassen, het best voor de eerste (en tweede) snede. Bijkomend bemesten met kunstmest kan, maar de totale N-gift (drijfmest en kunstmest samen) blijft beter beperkt tot 200 kg N/ha. De uitgespaarde N-kunstmest kan je inzetten op percelen gemaaid gras die niet geschikt zijn voor gras-klaver, omdat gras en gras-klaver dezelfde N-norm hebben in het MAP.

In de praktijkproeven was een jaarlijks gemiddeld klaveraandeel van 20 à 30% nodig om per ha 100 kg N aan kunstmest uit te sparen (±100 euro/ha). Gras-klaver leverde verder gemiddeld 30% meer ruw eiwit per hectare. Bij een klaveraandeel van 40% haal je nog eens 10 à 20% extra droge stof. Daarbovenop komt ook een jaarlijkse premie van 450 euro/ha.

Vooral het klaveraandeel bepaalt de opbrengst van een perceel gras-klaver. Na het zaaien groeit de rode klaver complementair met het gras. Als de grasgroei verzwakt tijdens de jaarlijkse zomerdip, neemt de rode klaver over. Als de rode klaver verdwijnt komt, het gras terug (zie figuur, 2014 en 2015). De witte klaver blijft de eerste jaren vaak op de achtergrond en groeit complementair met de rode klaver. De rode klaver verdraagt niet goed frequent maaien, waardoor hij op termijn meestal verdwijnt. Ook natte weersomstandigheden doen de rode klaver verdwijnen (zie lage aandeel rode klaver in het extreem natte jaar 2016). Op dat moment neemt de witte klaver de positie van de rode klaver over (zie figuur, 2016 en 2017).

Gras-klaver weerstaat ook beter droogte. Zo werd in 2017 op meerdere gras-klaverpercelen een derde snede gemaaid, terwijl naburige graspercelen geen groei meer kenden. Ook afgelopen augustus zagen we gras-klaverpercelen waar het gras volledig verdroogd was maar de rode klaver was groen en 30 cm hoog. Klaver is dus sterk gewapend tegen droogte.

Gras-klaver is wel geen gemakkelijke teelt. En als de klaver uit de zode verdwijnt, verdwijnt ook de N-fixatie van de klaver, met de bijbehorende voordelen. Een laag klaveraandeel kan wel tijdelijk en seizoensgebonden zijn. Veehouders moeten dan ook leren omgaan met het sterk wisselende karakter van het klaveraandeel.

Meer informatie