Menu

Erwten als dekvrucht

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen
Minder uit dit onderwerp
Mengsels met een vlinderbloemige component zaai je het best in de nazomer, na de oogst van wintergranen of vroege aardappelen.

Zaaien na mais lukt alleen als de weeromstandigheden gunstig zijn. Inzaaien in het voorjaar lukt goed, maar kost twee sneden in het jaar van de installatie. Om deze verliezen te beperken kan je samen met het mengsel voedererwten inzaaien als dekvrucht. Je kunt de eerste snede, met een groot aandeel voedererwten, dan oogsten als GPS (geheleplantsilage). Na deze snede blijft een maaigewas met vlinderbloemigen over, dat je nog twee keer kunt maaien.

Voedererwten leveren in het eerste jaar een hogere gewasopbrengst (> 1,7 ton DS/ha) en meer ruw eiwit per hectare (> 130-250 kg/ha). Na de eerste snede zijn de voedererwten weg en is er ook geen effect meer op de opbrengst. De economische balans is wel niet uitgesproken positief. De extra opbrengst compenseert onvoldoende de extra zaaikosten van voedererwten (± 220 euro/ha), de kosten van het kuiladditief, het aanmaken van een extra kuil en de lagere voederwaarde van de erwten-GPS.

Meer informatie

Sector: