Menu

Nieuw emissiemodel voor ammoniak

Terug naar Onderwerpen

In dit onderwerp

Nieuw emissiemodel voor ammoniak
Minder uit dit onderwerp

Jaarlijks rapporteert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de evolutie van de emissies in de lucht. Voor de landbouw is vooral ammoniak relevant. Deze ammoniakemissies worden jaarlijks berekend met het EMAV (Emissiemodel Ammoniak Vlaanderen), maar dat model is intussen al bijna tien jaar oud. Alhoewel belangrijke parameters – zoals de rekenfactoren en emissiearme stallen, indien bekend – bij elke jaarlijkse berekening aangepast werden, was er nood aan een volledige update. Half mei stelde de VMM de resultaten van de nieuwe versie voor. Een eindrapport met een gedetailleerde beschrijving van het nieuwe model volgt later.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema's: