Menu

Welke tractoren zijn niet en welke zijn wel onderworpen aan de periodieke keuring?

Terug naar Onderwerp

Niet onderworpen aan periodieke keuring

Tractoren die uitsluitend gebruikt worden voor professioneel of priv├ęgebruik in de landbouw, tuinbouw, bosbouw of visteelt blijven vrijgesteld van de periodieke keuring. Een landbouwer die zijn tractor alleen gebruikt voor activiteiten gelinkt aan zijn landbouwexploitatie, hoeft niet naar de keuring te gaan met zijn tractor. Hetzelfde geldt voor de hobbygebruiker. De tractor van de particulier die zijn tractor gebruikt voor niet-professionele land- of tuinbouwactiviteiten, is ook niet aan de periodieke keuring onderworpen. Het is daarbij van geen enkel belang met welke kentekenplaat de tractor uitgerust is. Een particulier heeft immers geen recht op een rode G-kentekenplaat en zal dus blijven rijden met de gewone witte kentekenplaat.

Daarnaast zijn ook de tractoren die de wegbeheerders of hun aannemers gebruiken voor het onderhoud van de wegen of voor winterdiensten, vrijgesteld van de periodieke keuring. Ten slotte zijn ook tractoren met een maximaal toegelaten massa van minder dan 3500 kg vrijgesteld van de periodieke keuring. Daarbij speelt het geen enkele rol voor welke activiteiten deze tractoren ingezet worden. Het gaat hier immers om relatief kleine tractoren die weinig gebruik maken van de openbare weg.

Wel onderworpen aan periodieke keuring

Zodra een tractor gebruikt wordt voor andere activiteiten dan diegene die in de vorige vraag vermeld werden, is hij onderworpen aan de periodieke keuring. Een landbouwer die zijn tractor ook gebruikt voor niet-landbouwactiviteiten, moet in de toekomst met zijn tractor naar de periodieke keuring.