Menu

Vanaf wanneer geldt deze verplichting?

Terug naar Onderwerp

Deze nieuwe regelgeving treedt gefaseerd in werking. Vermoedelijk zal dat 1 mei of 1 juni zijn, maar daarover bestaat nog geen duidelijkheid. Het is de bedoeling dat deze wetgeving in werking treedt op hetzelfde moment als de gewijzigde accijnsregelgeving. Dat is vooral relevant voor tractoren die voor landbouw- zowel als niet-landbouwactiviteiten gebruikt worden.

Vanaf de inwerkingtreding moeten de tractoren waarvan de eerste inschrijving plaatsvond vanaf 1 januari 2007 binnen de zes maanden aangeboden worden voor een periodieke keuring. Tractoren waarvan de eerste inschrijving plaats vond vanaf 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2007 moeten binnen de twaalf maanden na de inwerkingtreding aangeboden worden voor een periodieke keuring.

Tractoren waarvan de eerste inschrijving dateert van vóór 1 januari 2002 zal je binnen de achttien maanden na inwerkingtreding moeten aanbieden voor een periodieke keuring.

Omdat beide aspecten met elkaar verbonden zijn, is het de bedoeling dat de nieuwe regels op dezelfde dag in werking treden. Deze datum is nog niet bekend. Vandaag kunnen we wel al duidelijkheid geven over de nieuwe regels van de periodieke keuring.