Menu

Moeilijke en pijnlijke bevalling voor MAP 6

Terug naar Onderwerp

Tijdens een extra plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 22 mei werd het Mestdecreet finaal toch goedgekeurd, na een slepende en moeilijke politieke lijdensweg.

Eind 2018 heeft de Europese Commissie het licht op groen gezet voor het ontwerpactieprogramma MAP 6, dat Vlaanderen aan haar had voorgelegd. De administraties en het kabinet van de minister van Landbouw hebben dat actieprogramma dan vertaald in Vlaamse regelgeving. Het politieke traject voor de goedkeuring van deze wetswijzigingen op Vlaams niveau liep wel niet van een leien dakje. Na een politiek akkoord binnen de Vlaamse regering en een consensus onder de parlementsleden van de meerderheidspartijen, kwam het nieuwe Mestdecreet begin april nogmaals op losse schroeven te staan doordat een advies geëist werd van de Raad van State, de SALV en de Minaraad vooraleer tot stemming overgegaan werd. Hierdoor bleven onze land- en tuinbouwers nog langer in het ongewisse en sleepte de onzekerheid aan.

Het Mestdecreet dat nu goedgekeurd werd, gaat verder dan wat opgenomen was in het actieprogramma dat bij Europa ingediend werd. Tijdens diverse vergaderingen bij Boerenbond kwamen de frustraties en het onbegrip over het voorgestelde Mestdecreet ongenuanceerd naar boven. De bijkomende maatregelen die opgenomen werden in het voorstel van Mestdecreet en die verder gaan dat wat met Europa afgesproken was, zijn voor veel van onze leden een doorn in het oog, waarbij ook vragen gesteld werden over de onderbouwing.

Jammer genoeg speelden de teleurstellende resultaten van de waterkwaliteit, de lopende klimaatdiscussies en de verkiezingen van 26 mei ook in ons nadeel. Er zou nog meer onzekerheid geweest zijn zonder MAP 6 en we hadden moeten bang afwachten hoe de mestwetgeving verder evolueerde in de nieuwe politieke constellatie.

Meer informatie

Thema: