Menu

Wie kan een overeenkomst sluiten?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Maak tijdig werk van je beheerovereenkomsten
Minder uit dit onderwerp

Iedere landbouwer die bekend is bij het departement Landbouw en Visserij en die een verzamelaanvraag indient, kan een beheerovereenkomst aangaan. Uiteraard kan je dat alleen doen voor percelen die je in gebruik hebt en die aangegeven zijn in je verzamelaanvraag. Sluit je een beheerovereenkomst, dan moet je het perceel gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst effectief in gebruik hebben. Dat bewijs je door het perceel jaarlijks op de verzamelaanvraag aan te geven.

Percelen in landbouwgebruik die gelegen zijn in natuur- of bosreservaat, zijn steeds uitgesloten van een beheerovereenkomst.