Menu

Wat zijn beheerovereenkomsten?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Maak tijdig werk van je beheerovereenkomsten
Minder uit dit onderwerp

Beheerovereenkomsten zijn contracten waarin landbouwers een extra inspanning leveren ten voordele van de natuur, het milieu of de biodiversiteit. In ruil krijgen ze hiervoor een vooraf afgesproken vergoeding. Zulke beheerovereenkomsten sluit je met de VLM. Sinds 2008 kunnen die alleen nog starten op 1 januari, dus niet meer bij de start van elk kwartaal. Dat geldt voor nieuwe overeenkomsten en voor het verlengen van bestaande overeenkomsten. Je moet je aanvraag indienen bij de buitendienst van de VLM uiterlijk op 1 oktober van het jaar vóór het gewenste aanvangsjaar. De VLM onderzoekt dan of je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet en stuurt je het ontwerp-contract op. Als je die overeenkomst zelf ondertekent en terugstuurt, is de beheerovereenkomst een feit. Je kunt dus nooit een beheerovereenkomst aanvragen via de verzamelaanvraag.

Beheerovereenkomsten zijn steeds vrijwillige overeenkomsten, die een looptijd hebben van vijf jaar. Gedurende deze termijn zijn beide partijen gebonden aan elkaar om de voorwaarden na te leven. Ten onrechte bestaat nog altijd de vrees dat je grasstroken aangelegd in het kader van een beheerovereenkomst, na vijf jaar niet meer mag scheuren, omdat ze na die vijf jaar de status ‘blijvend grasland onder vergroening’ (BG) verworven hebben. In de realiteit is het zo dat die grasstroken in het jaar na afloop van de beheerovereenkomst vrijgesteld zijn van een eventueel scheurverbod en heraanlegverplichting voor blijvend grasland. Die vrijstelling geldt niet voor grasstroken die aangelegd worden op een perceel dat al voor het sluiten van de beheerovereenkomst een BG status had, of dat als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland aangeduid werd.