Menu

Geen vijf jaar, wat dan?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Maak tijdig werk van je beheerovereenkomsten
Minder uit dit onderwerp

Bij de start van de overeenkomst heb je niet steeds de zekerheid dat je het perceel gedurende de vijf jaar zal kunnen gebruiken. Wat dan? Als je een perceel overdraagt naar een andere landbouwer, kan de nieuwe gebruiker de bestaande beheerovereenkomst overnemen. Weigert de overnemer de overdracht, dan kan de VLM beslissen dat de gekregen vergoedingen terugbetaald moeten worden. Ook bij een stopzetting van je landbouwbedrijf, kan dat het geval zijn.

Bij overmacht wordt de overeenkomst stopgezet en hoef je de ontvangen vergoedingen niet terug te betalen. De volgende omstandigheden worden volgens de wetgeving beschouw als overmacht of uitzonderlijke omstandigheden: overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid van de beheerder, onteigening van een groot deel van de bedrijfsoppervlakte, een erkende natuurramp die het landbouwareaal van je bedrijf in belangrijke mate aantast, een accidenteel tenietgaan van de gebouwen van een veehouderij of een dierenziekte die een belangrijk deel van de veestapel vernietigde. Naast deze overmachtsregels kan de VLM ook beslissen dat je de vergoeding niet hoeft terug te betalen als je hiervoor een gegronde reden kunt aangeven.