Menu

Diverse overeenkomsten en combinaties

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Maak tijdig werk van je beheerovereenkomsten
Minder uit dit onderwerp

Indien je een overeenkomst wil aangaan, zijn er een zestal thematische doelstellingen. De beheerovereenkomsten ‘Perceelrandenbeheer’ en ‘Herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen’ zijn toegelaten in het volledige Vlaamse gewest. Ook het pakket ‘Instandhouding van soortenrijk grasland’ van de beheerdoelstelling ‘Botanisch beheer’ is in heel Vlaanderen mogelijk. ‘Soortenbescherming’ is alleen mogelijk in afgebakende gebieden, waar de kans op succes van de maatregel het grootst is. De beheerovereenkomst ‘Erosiebestrijding’ kan je alleen aangaan in erosiegevoelige gebieden. De beheergebieden waarin je een beheerovereenkomst kunt sluiten om de waterkwaliteit te verbeteren, zijn gevoelige gebieden zoals nitraatgevoelige gronden en waterwingebieden.

Voor sommige beheerovereenkomsten is er een combinatie mogelijk met de ecologische aandachtsgebieden (EAG’s), maar bij bepaalde combinaties wordt de vergoeding van de beheerovereenkomst aangepast. Deze combinatiemogelijkheid kan je jaarlijks kiezen.

Voorbeeld. Een landbouwer sluit een beheerovereenkomst ‘Perceelrandenbeheer langs waterlopen’. De normale vergoeding voor perceelrandenbeheer in het kader van natuur onder PDPOII bedraagt 1581 euro/ha. Indien je wilt combineren met een EAG, wordt de vergoeding verminderd naar 950 euro/ha (behalve in geval van combinatie met EAG bosrand met productie). Jaarlijks duid je via de verzamelaanvraag aan of je al dan niet opteert voor deze combinatie.