Menu

Zelf aan de slag

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Ligt je grondwaterwinning in een actie- of waakgebied?
Minder uit dit onderwerp

Op de website Databank Ondergrond Vlaanderen kan je via de nieuwe verkenner specifiek voor je eigen situatie opzoeken of je grondwaterwinning in een actie- of waakgebied ligt, of je grondwaterwinning afgebouwd moet worden en welke vergunningsvoorwaarden er in de toekomst opgelegd zullen worden.

Je kunt via het loket van DOV op een eenvoudige manier nagaan of je grondwaterwinning in een actie- of waakgebied ligt en – zo ja – welk beleid er op deze grondwaterwinning van toepassing zal zijn.

Voor meer informatie kan je ook altijd terecht bij je dienstbetoonconsulent of je SBB-milieuadviseur.

Hoe opzoeken op de DOV-website? 

Stap 1. Surf naar dov.vlaanderen.be en klik op 'Nieuwe verkenner'.

Stap 2. Via de witte balk helemaal bovenaan in het loket, geef je het adres van je grondwaterwinning in. Je kunt er ook naar de gewenste locatie inzoomen.

Stap 3. Klik in de linkerkolom van de verkenner helemaal beneden op 'Kaartlaag kiezen'. Je kiest dan de kaart van de grondwatervergunningen via 'Vergunningen/grondwatervergunningen (huidige)'. Dan kies je de kaart van de actie- en waakgebieden via 'Hydrogeologie/grondwaterbeleid/actie- en waakgebieden' en je vinkt de verschillende gebieden aan (0400 – 0600 – 0800 – 1000 – 1100 – 1300).

Stap 4. Klik op de informatieknop en vervolgens op de grondwaterwinning. Je krijgt dan de gewenste informatie voor deze grondwaterwinning of voor deze locatie.

Via de link naar het gebiedspecifieke beleid, krijg je de informatie over de actie- en waakgebieden en kan je in de brochure zoeken naar het beleid dat in deze zone gevolgd zal worden.