Menu

Actie- en waakgebieden

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Ligt je grondwaterwinning in een actie- of waakgebied?
Minder uit dit onderwerp

Een gebiedsspecifieke aanpak wil zeggen dat er bepaalde zones zijn waar extra inspanningen geleverd moeten worden om een goede toestand van het grondwater te bereiken. Er worden op welbepaalde plaatsen actie- en waakgebieden gedefinieerd. Actiegebied is paars, waakgebied is oranje omlijnd op de kaart.

  • Wanneer er binnen een grondwaterlichaam een gebied is dat niet in een goede kwantitatieve toestand verkeert, dan spreken we van een 'probleemgebied'. Voor dit gebied worden herstelmaatregelen opgesteld om de kwantiteitsproblemen te verbeteren. Binnen één bepaald actiegebied worden dezelfde maatregelen genomen.
  • Een waakgebied is een gebied waarin de kwantitatieve toestand nog goed is, maar waar de druk hoog is en er risico’s bestaan dat de toestand ontoereikend wordt bij toenemende druk. Herstelmaatregelen zijn hier niet nodig, maar de aanvrager moet wel goede argumenten aanvoeren waarom en hoeveel grondwater hij nodig heeft. De VMM volgt deze gebieden nauwkeurig op. Indien de toestand slechter wordt, wordt er bijgestuurd.