Menu

Welke producten mogen nog in je fytolokaal staan?

Terug naar Onderwerp

In een spuitlokaal of -kast mogen alleen gewasbeschermingsmiddelen aanwezig zijn die in België erkend zijn. Dat wordt gecontroleerd aan de hand van het erkenningsnummer. Mits ze toelating kregen van het FAVV, mogen landbouwers met gronden in het buitenland ook producten uit dat land in hun bezit hebben.

We willen er hier nogmaals op wijzen dat de erkenningsnummers belangrijk zijn, niet de handelsnaam of de actieve stof die in het product aanwezig is. Op Fytoweb kan je die controleren. De website vermeldt de erkenningsnummers conform de huidige wetgeving. Bij producten voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt respectievelijk een letter P of G toegevoegd aan het erkenningsnummer, maar ook producten zonder die letter P of G zijn vandaag nog geldig.

Om diverse redenen vallen er geregeld erkenningen weg, waardoor de betrokken producten niet meer in je bezit mogen zijn. Omdat de overheid wel rekening houdt met de tweejaarlijkse ophaling van AgriRecover, mag je ze nog tijdelijk opslaan in je spuitlokaal. De niet meer toegelaten middelen moeten apart staan, met de vermelding dat het om niet-bruikbare/vervallen/oude producten gaat. Omdat het FAVV daarbij de twee jaar vóór 1 januari van het lopende kalenderjaar neemt, mogen nu producten die vervallen zijn sinds 1 januari 2013 nog wel aanwezig zijn in je spuitlokaal – apart gezet en duidelijk aangeduid. Deze producten moet je in elk geval inleveren bij de ophaling van dit najaar.

In sommige gevallen laat het FAVV een langere periode toe, mits je de producten apart plaatst, maar deze uitzonderingen geldt niet voor het naleven van de randvoorwaarden. Wij raden dan ook iedereen aan om zijn spuitlokaal grondig te controleren en dit najaar alle producten in te leveren die niet meer gebruikt kunnen of mogen worden, want nu is het gratis. Tussentijdse ophaling van deze producten is mogelijk, maar dan betaal je 200 euro per ophaling plus 2 euro per kilogram brutoproduct (dus inclusief de verpakking).