Menu

Niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen (NBGM’s)

Terug naar Onderwerp

In de praktijk noemen we dit ‘oude en/of vervallen producten’, maar hierbij behoren alle producten die je op je bedrijf niet meer kunt of mag gebruiken.

  • De erkenning is ingetrokken en/of de opgebruiktermijn is verstreken.
  • Er is onzekerheid over het product, bijvoorbeeld omdat het etiket niet meer leesbaar is.
  • De fysisch-chemische toestand is niet meer in orde (bijvoorbeeld na vorst) of de vervaldatum is overschreden (komt zelden voor).
  • Het product is technisch voorbijgestreefd.
  • De teelt waarvoor het product bestemd is, maakt geen deel meer uit van je teeltplan.

Indien je op je bedrijf resten hebt van absorberend materiaal dat gebruikt werd om gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen, bijvoorbeeld nadat je wat gemorst had, mag je die ook inleveren bij de NBGM’s.

De inlevering van deze producten is volledig anoniem. Het attest zal alleen vermelden dat je NBGM’s inleverde, zonder namen van producten of hoeveelheden te vermelden. Benut deze mogelijkheid dus maximaal om zulke producten in te leveren. Wanneer je producten inlevert die je niet meer mag gebruiken of waarvan je nu al weet dat je ze niet meer zult gebruiken, loop je bij controles ook minder risico op een sanctie voor het bezit van niet meer erkende producten.