Menu

Lege verpakkingen inleveren

Terug naar Onderwerp

Elk jaar zijn er land- en tuinbouwers die een boete krijgen en/of een korting op hun steun omdat ze niet aan de randvoorwaarden voldoen omdat er in hun spuitlokaal niet (meer) erkende gewasbeschermingsmiddelen aanwezig zijn. Dit jaar kan je die dus kosteloos en reglementair inleveren bij AgriRecover. Het is dus een uitgelezen moment om het spuitlokaal eens grondig te controleren en op te ruimen.

Professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen moeten bij AgriRecover hun primaire lege verpakkingen inleveren, dus de verpakkingen die rechtstreeks in contact komen met het product. Omdat het wettelijk verboden is om afval van anderen te transporteren, moet jij dus zelf (of een medewerker) je lege verpakkingen afleveren. Op dat ogenblik krijg je meteen een attest als bewijs van de inlevering.