Menu

Hoe werkt een lerend netwerk?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Hoe arbeid op een fruitbedrijf beter organiseren?
Minder uit dit onderwerp

Heel vaak worstelen fruittelers met gelijkaardige problemen wat betreft het omgaan en het motiveren van personeel, maar benaderen ze deze problemen elk op hun eigen manier. Met het lerend netwerk rond innovatieve arbeidsorganisatie worden de ervaringen van verschillende bedrijfsleiders rond een probleem besproken, waardoor er nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen ontstaan.

 

Wat houdt een lerend netwerk in?

  • Een lerend netwerk zet je als deelnemer aan het nadenken over je eigen bedrijf en hoe je tot verbetering gestimuleerd kan worden.
  • In een lerend netwerk wordt je als bedrijfsleider uitgedaagd om actief na te denken over je bedrijf, over de organisatie van het werk, over het motiveren van je werknemers, over de toekomst,…
  • Je leert welke keuzes je zelf kan maken om de betrokkenheid van je werknemers en de effectiviteit van je organisatie te verhogen.
  • ​In het lerend netwerk staat dialoog centraal en is kennisdeling een kwestie van geven en nemen.

Hoe werkt een lerend netwerk?

  • In het lerend netwerk werken we gedurende 8 gemeenschappelijke werksessies van telkens 4 uur rond verschillende thema’s in de innovatieve arbeidsorganisatie.
  • Inhoudelijke opleiding wordt afgewisseld met ideeën over onder andere visie en strategie, competentiemanagement, bedrijfsorganisatie,… In het lerend netwerk voor fruittelers wordt eveneens de focus gelegd op het aansturen en motiveren van seizoenspersoneel.
  • 8 à 10 bedrijven kunnen deelnemen. De sessies gaan door op de deelnemende bedrijven.
  • Met elke deelnemer wordt op voorhand overlopen wat zijn uitdagingen en vraagstukken zijn voor zijn bedrijf, zodat we dit mee kunnen nemen in de sessies.

Doe mee

Een goede arbeidsorganisatie vormt de basis voor een rendabel fruitbedrijf. Hoe begin je er aan? Hoe verhoog je de kwaliteit van je werknemers en hoe win je in efficiëntie? Dit kan je leren! Daarom organiseert Boerenbond een lerend netwerk, waarin een tiental fruittelers gedurende acht sessies intensief begeleid worden in dit ontwikkelingsproces. Neem deel aan deze sessies en leer hoe je jouw bedrijf slagkrachtiger kan maken en tegelijkertijd de betrokkenheid van je werknemers kan verhogen.

Neem contact op met het Innovatiesteunpunt om te kijken of er een lerend netwerk doorgaat in jouw regio.

Meer info

Contacteer het Innovatiesteunpunt op 016/28 61 02