Menu

De problematiek

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Leegstaande hoeves
Minder uit dit onderwerp

Al in 2010 discussieerde het Hoofdbestuur van Boerenbond over de problematiek van activiteiten toegelaten in het agrarisch gebied. Het standpunt dat destijds ingenomen werd, blijkt vandaag nog steeds actueel. De vaststelling was toen reeds dat een debat over het hergebruik van leegstaande hoeves niet beperkt kan blijven tot een discussie over de valorisatie van een door de sector verlaten landbouwpatrimonium.

In veel gevallen heeft een nieuwe, niet agrarische activiteit in een leegstaande hoeve ook gevolgen voor het omliggende landbouwgebruik – op het vlak van ruimtebeslag zowel als grondprijzen. Daarnaast zien we de laatste jaren ook dat steeds meer ‘zonevreemde’ actoren in het landbouwgebied juridische procedure instellen tegen landbouwbedrijven vanwege geur- of geluidshinder of omdat de nieuwe geplande loods het uitzicht belemmert van de buurman, die vaak verborgen achter een metershoge haag in een riante villa woont.

Dit betekent niet dat Boerenbond blind is voor de ook positieve dynamiek van deze niet-agrarische functies in het buitengebied. Zo leveren ze in een aantal gevallen een positieve bijdrage aan de multifunctionele invulling van het platteland of nemen ze een ondersteunende rol op voor de kernen in het buitengebied. Bovendien komt een deel van deze evolutie vanuit een verbredingsdynamiek binnen de landbouw zelf. Denk maar aan de vele landbouwbedrijven die hun inkomen proberen aan te vullen door te investeren in activiteiten zoals hoevetoerisme, thuisverkoop en zorgboerderijen.