Menu

In dit onderwerp

Leegstaande hoeves
Minder uit dit onderwerp

De afgelopen jaren was er heel wat onderzoek om deze niet-agrarische dynamiek op het platteland met cijfermateriaal te onderbouwen. Het is intussen algemeen geweten dat meer dan 10% van het agrarisch gebied in de praktijk gebruikt wordt voor niet-agrarische activiteiten, waarbij niet-agrarische economische ondernemingen op zich maar 1% voor hun rekening nemen. Grote slokoppen zijn eerder verpaardings- en vertuiningsprocessen.

Wat de bedrijfslocaties betreft, blijkt dat de niet-agrarische bedrijven intussen al veruit in de meerderheid zijn tegenover de agrarische bedrijven, met een verhouding van 36% agrarische bedrijven tegen 64% niet-agrarische economische activiteiten. Wat deze laatste categorie betreft, wordt slechts 15% momenteel vergunbaar geacht binnen de huidige regelgeving. De meest voorkomende activiteiten zijn aannemers, handelszaken, tuinaanleg, transport, garage-carrosserie en grondwerken.

Dit cijfermateriaal is absoluut nuttig om deze transformaties die lang verborgen bleven in beeld te krijgen. Vandaag missen we wel nog een goed zicht op de effecten van deze transformaties op de gemiddelde prijs van landbouwgrond en de wijze waarop bepaalde activiteiten en het bijbehorende ruimtebeslag evolueren, zodra ze gevestigd zijn in het agrarisch gebied.