Menu

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Leegstaande hoeves
Minder uit dit onderwerp

Minister Schauvliege werkt momenteel aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), een nieuwe langetermijnvisie op het ruimtelijk beleid, die het huidige Ruimtelijk Stuctuurplan Vlaanderen moet vervangen.

Ook de problematiek van leegstaande hoeves vormde in de voorbereiding van deze nieuwe strategische visie een belangrijk discussiepunt. Dit steeds vanuit het idee dat een discussie rond herbestemming van leegstaande hoeves moet vertrekken vanuit de impact van de desbetreffende activiteit op de ruimtelijke kwaliteit zowel als het functioneren van de professionele landbouw.

Er zal dus een evenwicht moeten gevonden worden tussen de basisprincipes uit het nieuw beleidsplan Ruimte (vastgelegd via het goedgekeurd Witboek BRV) met name actief investeren in een beter ruimtelijk rendement, het platteland multifunctioneel inrichten en de open ruimte vrijwaren van bijkomende druk en versnippering.