Menu

Leegstaande hoeves

Terug naar Onderwerpen

In dit onderwerp

Leegstaande hoeves
Minder uit dit onderwerp

De discussie rond het hergebruik van leegstaande hoeves blijft een actueel thema. Door de continue afname van het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen en de toenemende mogelijkheden voor functiewijziging, krijgen veel stoppende landbouwbedrijven een niet-agrarische functie.

Heel wat van deze niet-agrarische transformaties ontsnappen aan elke ruimtelijke afweging, omdat ze geen vergunning nodig hebben (zoals vertuining en hobbylandbouw), of omdat ze zich zonder vergunning vestigen in het agrarisch gebied (zoals nogal wat economische activiteiten). Deze evolutie schept bijkomende druk op de landbouwruimte en maakt het bovendien extra moeilijk om landbouwgronden ook nog eens in te zetten voor planmatig gestuurde ontwikkelingen die wel onderhevig zijn aan een ruimtelijke afweging.

Algemeen kunnen we zelfs stellen dat het huidige beleid rond ruimtelijke ordening via een aantal generieke rechten de ontwikkeling van niet-agrarische functies op ruimtelijk minder wenselijke locaties stimuleert, louter omdat de grondprijzen een stuk lager liggen dan in de zone-eigen bestemmingen zoals woon- gebied of bedrijventerreinen.

Meer informatie