Menu

Omzet groenten daalt met bijna 2%

Terug naar Onderwerp

De gegevens over volumes en prijzen van de eerste 8 maanden van 2016 wijzen op een omzetdaling voor groenten met 2% tegenover de eerste 8 maanden van 2015.

Openlucht

Voor de openluchtgroenten die via de veilingen verhandeld worden (versmarkt), steeg de aanvoer, op bloemkolen na, terwijl de prijzen globaal licht daalden. Er werden grotere producties gerealiseerd voor prei en courgettes. De openluchtgroenten werden globaal geconfronteerd met prijsdalingen, die vooral verklaard worden door de aanzienlijk lagere prijzen voor sla (-32% tegenover 2015), terwijl voor prei en bloemkolen betere prijzen gehaald werden.

Glasgroenten

 De globale omzet van de glasgroenten lag in de eerste 8 maanden van 2016 op ongeveer hetzelfde niveau als in die periode van 2015. Deze evolutie is een gevolg van licht lagere producties en licht hogere prijzen. Gelijke prijzen werden vastgesteld voor komkommers, terwijl de prijzen van paprika en tomaten stegen. Wel moet er opgemerkt worden dat de tomatenprijzen in het voorjaar (van april tot eind juni) ondermaats waren door de Ruslandboycot. Traditioneel waren de maanden mei en juni voor België en Nederland belangrijk voor de export naar Rusland. In 2015 was dit effect minder voelbaar, omdat er door slechtere klimatologische omstandigheden meer ruimte was voor afzet op de Europese markt. Omdat het Spaanse seizoen dit jaar langer duurde, traden we nu met Spanje in concurrentie.

Serresla kende een zeer slechte start in 2016. Er kwam een zeker prijsherstel, maar toch zitten we gemiddeld over de eerste 8 maanden van 2016 met een iets lagere productie en prijzen. Vooral de uitbreiding van serresla in Italië speelt ons parten.

Industriegroenten

De industriegroenten, die onder contract geteeld worden, ondergingen de gevolgen van de extreme weersomstandigheden in 2016, zowel de overvloedige neerslag in het voorjaar als de aanhoudende droogte en hitte in het najaar. Ondanks een globale stijging van de oppervlakte industriegroenten, zal de totale opbrengst aanzienlijk lager liggen dan in 2015. Deze daling is het gevolg van uiteenlopende ontwikkelingen in functie van de teelten. Zo werden areaaluitbreidingen opgetekend voor wortelen (+18%), spinazie (+11%), prei (+3%) en bloemkolen (+2%). Voor erwten, spruiten en bonen daalden de arealen met respectievelijk 10%, 11% en 2%. We stellen voor alle teelten aanzienlijke opbrengstdalingen vast. Bloemkolen eerste vrucht leverden 10 à 15% minder opbrengst op (inclusief de beschadigde percelen die niet geoogst konden worden). Bloemkolen in tweede vrucht zullen naar verwachting eveneens 10 à 15% minder opbrengst halen.

Bij erwten wordt een gevoelig lagere opbrengst genoteerd (-20 à -25%). Lentespinazie leverde naar schatting 30 à 35% minder opbrengst (inclusief de niet-geoogste percelen), terwijl voor zomer- en herfstspinazie een lagere opbrengst van 10 à 15% verwacht wordt. Voor spruitkool wordt de opbrengstdaling geschat op 10 à 15%. Overvloedige regen maar ook de aanhoudende droogte en hitte in het najaar en een grotere ziektedruk verklaren dit. Wortelen zullen eveneens 10 à 15% minder opbrengst opleveren. Voor prei wordt de opbrengstvermindering op 10% ingeschat, terwijl voor bonen de opbrengstdaling 15 à 20% zal bedragen. Vooral de later gezaaide bonen kennen lagere opbrengsten. Vroege bonen lieten over het algemeen redelijke tot goede opbrengsten optekenen. De droogte die achteraf toesloeg, veroorzaakte bijkomende schade en een stijging van de kosten (beregening).

Globaal zullen de geproduceerde hoeveelheden industriegroenten dalen met zo’n 16% tegenover 2015. Enkel voor wortelen en fijne erwten waren er prijsstijgingen, met respectievelijk 3,8% en 5%. Voor de overige producten bleven de contractprijzen in 2016 onveranderd.