Menu

Omzet dierlijke sector daalt met 5%

Terug naar Onderwerp

Rundvee

De globale productie van rund- en kalfsvlees steeg in de eerste 6 maanden van 2016 met 4,2% tegenover dezelfde periode van 2015. Volwassen runderen vertegenwoordigen 79% van de globale rundvleesproductie, terwijl de afgemeste vleeskalveren 21% van de productie vertegenwoordigen. De productietoename vloeit voort uit een stijging van het aantal geslachte vleeskalveren en reforme melkkoeien, als gevolg van een toename van de melkveestapel. 
In de rund- en kalfsvleessector werd in de eerste 8 maanden van 2016 gemiddeld een prijsdaling met 6,3% genoteerd. De prijzen van de vleeskalveren daalden in de eerste 8 maanden van 2016 gemiddeld met 2,0% tegenover dezelfde periode van 2015, terwijl de prijzen van de volwassen runderen gemiddeld daalden met 7,5%. De prijsdaling voor runderen deed zich hoofdzakelijk voor bij de gewone dieren, terwijl de prijsdaling voor vee van extra kwaliteit beperkter was.

Varkens

 In de varkenssector daalde de geproduceerde hoeveelheid varkensvlees in de eerste 6 maanden van 2016 met 4% tegenover dezelfde periode van 2015. De gemiddelde prijzen voor varkensvlees lagen in de eerste 8 maanden van 2016 op hetzelfde niveau als in 2015. Sinds afgelopen mei kwam de varkenshouderij in rustiger vaarwater terecht. Het Europees aanbod daalt licht en de export van varkensvlees buiten de Europese Unie stijgt ietwat. Hopelijk houdt die trend aan, want de voorbije jaren had de varkenshouderij het zwaar te verduren, mede als gevolg van de Ruslandboycot.

Melkvee

 Voor melk noteerde Boerenbond in de eerste 8 maanden van 2016 een prijsdaling van 14% tegenover dezelfde periode van 2015. De geproduceerde hoeveelheden melk stegen met zo’n 7,2%, waardoor de omzet van de melkveesector globaal daalde met 9%. De rentabiliteit in de melkveehouderij is in de loop van 2016 gedaald tot het laagste niveau in meer dan 10 jaar, voornamelijk door de zeer sterke prijsdalingen. De voorbije weken wijzen de marktsignalen op stijgende prijstrends op de zuivelmarkten. Men verwacht dat die zich de volgende maanden vertalen in gunstigere melkprijzen.

Pluimvee

 De productie van braadkippen steeg in de eerste jaarhelft van 2016 met 6,4% in vergelijking met dezelfde periode in 2015. De prijzen van de braadkippen, daarentegen, daalden in de eerste 8 maanden van dit jaar met 4,7% tegenover dezelfde periode van 2015. Dit resulteert in een globale omzetstijging van 1%.
In de leghennensector bleef de productie in Vlaanderen gelijk aan die van 2015. De prijzen kenden een sterke daling (-17%). De globale omzet van de eiersector daalde dan ook met 17% tegenover 2015.