Menu

Kon de boer zijn graantje meepikken?

Terug naar Onderwerpen
Wat valt er op lange termijn te verdienen aan het telen van graan? We analyseerden cijfers uit de Tiber-boekhoudingen.
Herman Vets, Stafmedewerker Bedrijfseconomie Dienstverlening

In dit onderwerp

Kon de boer zijn graantje meepikken?
Minder uit dit onderwerp

De rentabiliteit van de graanteelt in Vlaanderen is zelden slecht, maar de keerzijde van de medaille is dat er meestal ook geen hoge toppen geschoren worden. De hamvraag is dan uiteraard of en hoeveel er op lange termijn te verdienen valt aan het telen van graan.

 

Arbeidsinkomen fluctueert

Zoals bij alle teelten is ook het arbeidsinkomen van de belangrijkste granen – wintertarwe, wintergerst en korrelmaïs – jaar na jaar verschillend. Het arbeidsinkomen is het resultaat van de behaalde opbrengsten verminderd met de vaste en variabele kosten. De vaste en variabele kosten zijn de afgelopen jaren licht gestegen, maar deze stijging verloopt vrij gelijkmatig. De fluctuatie in het arbeidsinkomen moet dus gezocht worden aan de opbrengstenzijde. De kilo-opbrengsten zijn, weliswaar binnen een bepaalde marge, ook vrij constant over de jaren heen. In die fluctuatie in het arbeidsinkomen, die voorgesteld wordt in figuur 1, is het dus vooral de graanprijs de bepalende factor.

 

Deel deze pagina: 

Meer informatie