Menu

In dit onderwerp

Kleine marge in bonen- en erwtenteelt
Minder uit dit onderwerp

De gemiddelde opbrengst van erwten kreeg het voornamelijk de afgelopen drie tot vier jaar hard te verduren. Dit wordt opnieuw weerspiegeld in het arbeidsinkomen. In figuur 3 kunnen we zelfs vaststellen dat in 2016 en 2017 gemiddeld gezien een negatief arbeidsinkomen werd gegenereerd. Net zoals bij de bonen fluctueert het arbeidsinkomen van de erwtenteelt sinds 2008 (een gemiddeld goed jaar in de voorbije tien jaar) en is de trend negatief. Slechts drie teeltseizoenen deden het beter dan 2008.

Totale kosten erwten

Ook voor erwten stijgen de totale kosten, zelfs met een nog iets sterkere trend dan bij bonen. Sinds 2008 stijgen de totale kosten met 18,6%. De vaste kosten zijn gelijkaardig aan die van bonen, zowel wat niveau als verdeling betreft. De variabele kosten voor erwten (58% van de totale kosten) worden hoofdzakelijk ingevuld door de prijs van het zaaigoed, gewasbescherming en loonwerk. Uit de boekhoudingen kunnen we afleiden dat voornamelijk de loonwerkkosten omhoog gaan. Die zijn bijna verdubbeld ten opzichte van 2008.