Menu

In dit onderwerp

Kleine marge in bonen- en erwtenteelt
Minder uit dit onderwerp

De teelt van bonen en erwten heeft een beperkte marge tussen bruto-opbrengst en totale kosten. In combinatie met de hogere risico’s op tegenvallende opbrengsten is het voor iedere teler belangrijk om op basis van een eigen bedrijfseconomische boekhouding het arbeidsinkomen op te volgen over verschillende teeltseizoenen.