Menu

Fluctuatie en dalende trend arbeidsinkomen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Kleine marge in bonen- en erwtenteelt
Minder uit dit onderwerp

Erwten en bonen zijn wat areaal betreft de twee belangrijkste teelten van openluchtgroenten in BelgiĆ«. In 2017 namen ze respectievelijk 19% en 15% in van het areaal openluchtgroenten. Deze akkerbouwmatige groenten worden bijna uitsluitend geteeld voor de industrie. Beide teelten werden de afgelopen jaren geconfronteerd met sterke fluctuaties in het arbeidsinkomen (= bruto-opbrengst – totale kosten). Dat lag zelfs verschillende teeltseizoenen een stuk lager dan in 2008.

De bruto-opbrengst (euro/ha) wordt bepaald door de opbrengst (kg/ha) en de contractprijs en -voorwaarden. Als bonen- of erwtentemer ken je de contractvoorwaarden en -prijs in het begin van het teeltseizoen. De opbrengst is afhankelijk van meerdere factoren. Zo spelen de zaaidatum en weersomstandigheden een belangrijke rol, maar ook onder meer de grondsoort en de geschiedenis van het perceel. Bonen en erwten bevinden zich slechts een beperkt aantal weken op het veld. Als het weer net in die weken tegenvalt, is dit snel voelbaar in de opbrengst. Sinds 2015 werden deze teelten geconfronteerd met extremere weersomstandigheden (2015: hitte in juli, 2016: overvloedige regen mei-juni, 2017 en 2018: droogte). Rekening houdend met deze factoren kunnen er grote variaties in opbrengst zijn tussen individuele telers in hetzelfde jaar en tussen de verschillende jaren van een individuele teler.