Menu

Terug naar Onderwerpen >Kleine marge in bonen- en erwtenteelt

Kleine marge in bonen- en erwtenteeltTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Het arbeidsinkomen voor bonen en erwten is in grote mate afhankelijk van de opbrengst (kg) per ha. Gezien de korte teeltduur op het veld, heeft het weer hierop een grote impact. De afgelopen vier jaar werden we geconfronteerd met extremere weersomstandigheden. In combinatie met stijgende kosten en de vrij stabiele contractprijs is de marge tussen bruto-opbrengst en totale kosten de afgelopen vijf jaar alsmaar kleiner geworden, tot zelfs negatief.