Menu

Terug naar Onderwerpen >Keuzes hebben belangrijke impact op rentabiliteit

Keuzes hebben belangrijke impact op rentabiliteitTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Binnen de akkerbouw heeft de aardappelteelt een grote invloed op de rentabiliteit. Ieder jaar opnieuw moet de aardappelteler een aantal keuzes maken die een grote impact kunnen hebben op de rentabiliteit. De keuze tussen vrije teelt of contractteelt, maar ook het ras kan hier een grote rol in spelen.