Menu

Aandachtspunten bij controle

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Keuring van tanks
Minder uit dit onderwerp

Je moet zelf de nodige voorbereidingen treffen en ervoor zorgen dat je tanks op het ogenblik van controle de wetgeving naleven. We sommen hier de meest gemaakte fouten op.

  • Iedere tank moet een systeem hebben dat de kans op overvulling zo klein mogelijk houdt. Een tank met een verdeelinstallatie of vulslang moet altijd voorzien zijn van een sonde (= overvulbeveiligingssysteem). In tegenstelling tot tanks voor verwarming van gebouwen heb je niet de keuze tussen een fluitje (= overvulwaarschuwingssysteem) of een sonde.
  • Om goedgekeurd te kunnen worden, moet een dubbelwandige tank steeds een werkend lekdetectiesysteem hebben. Dit systeem detecteert lekken op de binnenste wand of op beide wanden. Voor metalen tanks is dit vaak een kijkglaasje voor lekken in de binnenste wand. Er zijn ook systemen met een vloeistof of onderdruk tussen de wanden, die lekken in één van beide wanden detecteren. Let wel op als zo’n systeem meegeleverd werd, want het blijkt vaak niet aangesloten te zijn op het ogenblik van de keuring.
  • Voor ‘nieuwe’ bedrijfstanks (die na 1993 opgenomen werden in een milieuvergunning en sinds 1993 geplaatst werden) moet je een attest van constructie kunnen voorleggen om de tank te kunnen goedkeuren. Vaak zijn deze attesten niet voorhanden op het ogenblik van de controle. Ook overvulwaarschuwings- of overvulbeveiligingssystemen hebben zo’n attest. Koop je nieuwe systemen, vraag dan steeds dit attest erbij. Om te kunnen oordelen of een tank ‘bestaand’ of ‘nieuw’ is, moet de milieuvergunning steeds beschikbaar zijn bij de keuring.
  • Tanks met een verdeelinstallatie (een vulslang) mogen enkel gecontroleerd worden door een erkend milieudeskundige.

Permanent lekdetectiesysteem

Een dubbelwandige tank moet altijd een werkend lekdetectiesysteem hebben, zo niet moet ze ingekuipt worden. Een lekdetectiesysteem detecteert lekken op beide wanden. Er zijn systemen met een vloeistof of onderdruk tussen de wanden, en systemen met een voeler tussen beide wanden. Deze systemen detecteren lekken in één van beide wanden. Deze systemen worden vaak meegeleverd, maar op het ogenblik van keuring blijken ze dan niet altijd aangesloten te zijn.

Kijkglas zal niet meer volstaan. De overheid heeft onlangs haar standpunt in verband met het kijkglas als een lekdetectiesysteem gewijzigd. Omdat zo’n kijkglas alleen de binnenwand detecteert en omdat je een lek slechts opmerkt wanneer je effectief door het kijkglas kijkt, zal het niet meer aanvaard worden als permanent lekdetectiesysteem. Als overgangsmaatregel mogen brandstoftanks met een kijkglas en een prototypegoedkeuring dit jaar alleen nog nieuw geplaatst worden als hun volume maximaal 5000 liter is. Deze tanks moeten dan dit jaar ook hun indienststellingsonderzoek (= eerste keuring) krijgen. Vanaf 2019 is het zeker niet meer toegelaten om tanks met een kijkglas te plaatsen. Ook tanks met een kijkglas die vroeger geplaatst werden, kunnen in 2019 geen indienstellingskeuring meer krijgen.

Voor meer info over aanpassingen aan jouw tanks kun je ook terecht bij de consulenten dienstbetoon van Boerenbond.

Na de keuring bepaalt de technicus of deskundige of de tank voldoet om in gebruik te nemen of blijven. Hij plaatst hiervoor een duidelijk en onuitwisbare sticker of dop op de tank met één van volgende kleuren:

  • Groen = in orde, tank mag worden gevuld
  • Oranje = niet in orde, installatie niet conform, gebreken kunnen aanleiding geven tot vervuiling, herstellen, nieuwe controle binnen maximum 6 maanden
  • Rood = niet in orde, installatie niet conform, gebreken kunnen aanleiding geven tot vervuiling, melden aan VMM bevoegd voor grondwater binnen 14 dagen, herstellen of buiten dienst stellen.