Menu

Keuring van tanks

Terug naar Onderwerpen
Als je op je bedrijf brandstoffen of gevaarlijke stoffen opslaat, moet die opslag voldoen aan de milieureglementering (Vlarem). Deze regelgeving bepaalt de voorwaarden waaraan de tanks moeten voldoen.
Caroline Van der Heyden, adviseur Milieubeleid Studiedienst Boerenbond

In dit onderwerp

Keuring van tanks
Minder uit dit onderwerp

De voorwaarden hangen af van het type tank (bovengronds, ondergronds, enkelwandig, dubbelwandig …) en het type opgeslagen product (brandbaar en/of gevaarlijk, gevarenpictogram …). Afhankelijk van de situatie moet een keuring uitgevoerd worden door een erkende stookolietechnicus of een erkende milieudeskundige (discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen). De situatie bepaalt ook om de hoeveel jaar een tank moet goedgekeurd worden.

Als de tank is gecontroleerd en goedgekeurd, plaatst de technicus of deskundige een groene dop of plaatje op de tank, zodat de tank gevuld kan worden. Ook bij aankoop van een nieuwe tank en de plaatsing ervan, zijn er een aantal aandachtspunten.

Om onze leden te helpen om met deze voorwaarden in orde te zijn, voerde Boerenbond een prijs-kwaliteitsvergelijking uit bij de erkende milieudeskundigen (discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen). Na een grondige marktanalyse is er dit jaar een samenwerking met Corcon bvba afgesloten.

Je krijgt als lid van Boerenbond een duidelijke uitleg over waaraan de tanks moeten voldoen voor goedkeuring én een financieel voordeel op de keuringskosten. Let wel, om van dit voordeeltarief te kunnen genieten, moet je inschrijven via Boerenbond.

Heb je vragen of twijfel je? Contacteer de dienstbetoonconsulent van jouw provincie.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema's: