Menu

Wat is het Ketenoverleg?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat is het Ketenoverleg?
Minder uit dit onderwerp

Sinds 2009 bestaat er, op initiatief van Boerenbond, structureel overleg tussen de schakels van de Belgische agrovoedingsketen, het zogenaamde Ketenoverleg. Het kwam er op vrijwillig initiatief van alle schakels uit de keten, die begrepen dat het noodzaak is om problemen onderling, op interprofessioneel niveau, uit te klaren. 

Het Ketenoverleg verloopt onafhankelijk van de overheid, maar de overheid kan gemaakte afspraken mee ondersteunen of kan als onafhankelijke partij ingeschakeld worden bij geschillen. Vaak wordt aan het Ketenoverleg toegedicht dat het de prijzen kan laten stijgen, maar niets is minder waar. Wel is het Ketenoverleg in staat geweest om bij crisismomenten afspraken te maken, in overleg met en met het akkoord van de mededingingsautoriteit. 

Het Ketenoverleg heeft intussen een gedragscode uitgewerkt die een breed wederzijds engagement verwoordt over eerlijke handelsrelaties. Verder wordt in het Ketenoverleg gepoogd om per sector een breed interprofessioneel akkoord te onderhandelen dat de gedragscode meer sectorspecifiek invult. De omvang van de agenda en de snelheid van discussie verschillen van sector tot sector.