Menu

Wat betekent dit voor jou?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat is het Ketenoverleg?
Minder uit dit onderwerp

Het Ketenoverleg heeft niet als doel de prijs te verhogen, maar wel de voorwaarden te creëren waaronder de markt een correcte prijs betaalt.

  • Door marktinformatie te bundelen, werken we aan een grotere transparantie, waardoor vraag en aanbod - zowel hoeveelheid als kwaliteit - beter op elkaar afgestemd kunnen worden. In principe zou dat de prijsschommelingen moeten verminderen en uiteindelijk leiden tot een eerlijkere prijs voor de zwakste schakel in de keten.
  • Door collectieve en individuele commerciële handelingen in interprofessionele akkoorden te omkaderen, werken we aan meer marktmacht. Dat moet uiteindelijk leiden tot een eerlijker aandeel van de marge.
  • We werken aan meer efficiëntie door schaalvoordelen, want wat we samen doen, doen we doorgaans goedkoper en wellicht ook beter.  Dat zal er uiteindelijk toe leiden dat een deel van de efficiëntiewinst bij de producent blijft. 

Meer transparantie, meer marktmacht en meer efficiëntie bezorgen de land- en tuinbouw een betere markt- en concurrentiepositie en eerlijkere prijzen, zonder de consumentenprijzen de hoogte in te jagen.