Menu

Sectorale interprofessionele akkoorden

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat is het Ketenoverleg?
Minder uit dit onderwerp

Sommige aanbevelingen in de gedragscode hebben betrekking op de contractuele relaties tussen aanbieders en kopers en vragen om meer verduidelijking. Dat gebeurt in de leidraad voor sectorale interprofessionele akkoorden (IPA). Deze leidraad voorziet in een aantal horizontale aanbevelingen die vervolgens, rekening houdend met de specificiteit van de sector, sectoraal kunnen worden ingevuld.

Het Ketenoverleg wil ook per sector een breed IPA onderhandelen, dat de gedragscode meer sectorspecifiek invult. Zo'n sectoraal IPA kan verder worden aangevuld door de brancheorganisaties en het kan tot op het niveau van de boer vertaald worden in een contract dat de boer zelf individueel sluit of dat collectief gesloten wordt via een producentenorganisatie.