Menu

Gedragscode

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat is het Ketenoverleg?
Minder uit dit onderwerp

Op 20 mei 2010 ondertekenden de partners van het Ketenoverleg een gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen. Deze code verwoordt een breed wederzijds engagement over eerlijke handelsrelaties en dient als referentie voor de hele keten. De betrokken beroepsverenigingen nodigden hun leden uit om toe te treden tot de code, wat op individuele en vrijwillige manier gebeurde. Intussen hebben 224 ondernemingen de toetreding getekend. Het gaat om 42 bedrijven uit de mengvoedersector, 166 uit de voedingssector en 16 uit de distributiesector.

De code is een nationaal initiatief. 

De ondertekenende partijen hechten veel belang aan een sterk partnerschap in de keten, gebaseerd op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling (economisch, ecologisch en sociaal). Om deze problemen in de toekomst beter te beheersen, wensen de ondertekenende organisaties de samenwerking in de keten te verbeteren en goede partnerschap relaties te stimuleren tussen alle operatoren met vrijwaring van de contractuele vrijheid.

Lees hier de integrale gedragscode
 

Ook op Europees niveau wordt er overlegd tussen alle schakels van de voedselketen. Via zijn engagement in de structuren van de Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca, neemt Boerenbond rechtstreeks deel aan de onderhandelingen. Het Europese Supply Chain Initiative is een initiatief analoog aan het Belgische, maar werd op Europees niveau opgestart. Uiteindelijk onderschreven een aantal belangrijke schakels van de voedingsketen op Europees niveau deze gedragscode: de voedingsindustrie, retail en kleinhandel (AIM, EuroCommerce, Euro Coop, FoodDrinkEurope, UEAPME en de Independent Retail Europe (vroeger UGAL).

Na ruim overleg tussen het Belgische en het Europese niveau werd de Belgische gedragscode op 24 april 2014 als equivalent erkend door de governance board van het Europese Supply Chain Initiative.