Menu

Is jouw perceel een lijdend erf?

Terug naar Onderwerpen

In dit onderwerp

Is jouw perceel een lijdend erf?
Minder uit dit onderwerp

Heel vaak wordt een eigenaar van een perceel grond geconfronteerd met een erfdienstbaarheid die op dat perceel rust. De meest voorkomende erfdienstbaarheden zijn de afloop van water en het recht op uitweg. Beide komen in dit onderwerp aan bod. 

Een erfdienstbaarheid is te beschrijven als een last die rust op het dienstbare erf (lijdende erf), die van nut is voor een erf of perceel dat aan een andere eigenaar behoort (het heersende erf). De eigenaar/gebruiker van het lijdende erf moet deze erfdienstbaarheid dus ondergaan en mag niets ondernemen om de erfdienstbaarheid te verhinderen. Anderzijds zal de eigenaar of gebruiker van het heersende erf niets doen om de erfdienstbaarheid onnodig te verzwaren. 

Meer informatie

Thema's: