Menu

Wat is het integraal milieuverslag?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Je integraal milieujaarverslag indienen
Minder uit dit onderwerp

Het integraal milieuverslag (IMJV) integreert alle jaarlijkse informatieverplichtingen van bedrijven met betrekking tot milieu in één milieujaarverslag. De verplichting om een jaarverslag op te maken vloeit voort uit de IED-richtlijn (de richtlijn rond industriële emissies, de vroegere IPPC-richtlijn), Vlarem (Vlaams reglement inzake de milieuvergunning) en Vlarema (Vlaams reglement betreffende materiaalkringlopen en afvalstoffen, de vroegere afvalstoffenwetgeving). Sinds 2013 is iedereen verplicht om het verslag digitaal in te dienen via een internetloket. Je krijgt er ook informatie over welke bedrijven het IMJV moeten opmaken en welke delen ze moeten invullen.