Menu

Niet-IED-bedrijven

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Je integraal milieujaarverslag indienen
Minder uit dit onderwerp

Landbouwbedrijven die niet vallen onder het toepassingsgebied van de IED-richtlijn, hoeven geen jaarlijks milieujaarverslag op te maken, maar OVAM kan aan hen vragen om toch een aantal gegevens te bezorgen. OVAM berekent elk jaar immers hoeveel afval de bedrijven in Vlaanderen produceren, in eerste instantie om een onderbouwd afvalbeleid te kunnen voeren. Hiervoor neemt ze elk jaar een steekproef, die vanaf 1 januari beschikbaar is op deze website. Net als de IED-bedrijven, ontvangen de bedrijven in deze steekproef in de loop van januari een brief met een gebruikersnaam en wachtwoord voor het IMJV-internetloket om er enkele delen van het IMJV in te vullen.
Niet-IED-bedrijven die niet opgenomen werden in de steekproef maar toch de grondwaterstatistiek moeten rapporteren, kunnen dat doen via het IMJV.

Welke gegevens vullen niet-IED-bedrijven in voor de OVAM-steekproef?

  • Identificatiegegevens
  • Afvalstoffenmelding voor producenten (overzicht van Rendac, van afvalstoffen afgevoerd door een ophaler en van zelf afgevoerde afvalstoffen)
  • Grondstoffenmelding voor producenten (indien je bedrijf ‘secundaire grondstoffen’ zoals spuistroom produceert)