Menu

IED-bedrijven

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Je integraal milieujaarverslag indienen
Minder uit dit onderwerp

Veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee of meer dan 2000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of meer dan 750 plaatsen voor zeugen zijn IED-bedrijven en moeten jaarlijks vóór 15 maart een IMJV indienen.

Deze IED-bedrijven zijn normaal bekend bij de overheid en krijgen van de administratie vóór 31 januari een brief met een gebruikersnaam en wachtwoord voor het internetloket. We stellen wel vast dat de overheid een klein aantal IED-veehouderijen niet aangeschreven heeft. Omdat ieder bedrijf zelf de verantwoordelijkheid draagt om na te gaan of het plichtig is of niet, moeten deze bedrijven die geen brief kregen zichzelf via de website aanmelden.

Veehouderijen die onder de IED-richtlijn vallen, vinden in de lijst hieronder welke delen van het IMJV ze moeten invullen. Sommige bedrijven moeten hierbij de grondwaterstatistiek invullen. Dat is met name het geval wanneer je een oude klasse-B-grondwatervergunning hebt, of wanneer je een Vlaremvergunning hebt met een totaal vergund debiet van meer dan 30.000 m³/jaar, of wanneer een jaarlijkse rapportage over de grondwaterwinning werd opgenomen in de bijzondere voorwaarden van je vergunning.
Als de bijzondere voorwaarden van je vergunning je deze rapportage opleggen, dan vermelden ze ook welk deel (onttrekkingen, peilgegevens en/of kwaliteitsgegevens) je moet invullen en hoeveel keer per jaar je metingen moet uitvoeren. Moet je volgens de voorwaarden jaarlijks een verslag overmaken aan VMM Operationeel Waterbeheer, dan mag je dat rechtstreeks aan de VMM bezorgen en hoef je het IMJV-formulier niet te gebruiken, maar dat mag natuurlijk wel.

Welke gegevens vullen IED-veehouderijen in?

  • Identificatiegegevens*
  • Afvalstoffenmelding voor producenten (overzicht van Rendac, van afvalstoffen afgevoerd door een ophaler en van zelf afgevoerde afvalstoffen)
  • Grondstoffenmelding voor producenten (indien je bedrijf ‘secundaire grondstoffen’ zoals spuistroom produceert)
  • Luchtemissies (indien je bedrijf >10 ton NH3 per jaar uitstoot)
  • Energiegegevens (elektriciteits- en brandstofverbruik en eventueel elektriciteitsproductie)
  • Grondwaterstatistiek (indien van toepassing)
(*) Indien de delen ‘luchtemissies’ en ‘grondwaterstatistiek’ niet van toepassing zijn, moet je dat aangeven in het deel ‘identificatiegegevens’.