Menu

In dit onderwerp

Je integraal milieujaarverslag indienen
Minder uit dit onderwerp

Controle op het indienen van het IMJV maakt deel uit van de zogenaamde IED-controles of -inspecties. In uitvoering van de nieuwe richtlijn krijgen de IED-bedrijven driejaarlijks controle van de milieu-inspectie, waarbij het IMJV wordt opgevraagd. Niet-IED-bedrijven worden niet systematisch gecontroleerd op het indienen van het IMJV, maar de milieu-inspectie kan dat wel meenemen in het kader van andere controles.

Een IMJV-plichtig bedrijf dat geen IMJV heeft ingediend, kan een bestuurlijke geldboete, die kan oplopen tot meer dan 500 euro, opgelegd krijgen en/of een aanmaning krijgen om de regelgeving na te leven.