Menu

Je aardgasfactuur kan geld opleveren

Terug naar Onderwerpen
De overschakeling naar aardgas is voor de bedrijven die aansluitbaar zijn op het aardgasnetwerk een alternatief om de energiekosten van het bedrijf te verlagen.
Christien Miroir, tuinbouwconsulent Boerenbond

In dit onderwerp

Je aardgasfactuur kan geld opleveren
Minder uit dit onderwerp

 De kost voor aardgas ligt in het algemeen altijd lager dan die voor stookolie, en de markt is ook minder gevoelig aan sterke prijsschommelingen. Toch moet er voldoende aandacht zijn voor de aardgasfactuur. In tegenstelling tot bij olieproducten zijn er bij de aardgasfactuur verschillende factoren die een invloed hebben op de prijs.

De aardgasfactuur bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Energiekosten
  • Transportkosten
  • Distributiekosten
  • Bijdragen

Hiervan is de energiekost de enige kost waar de landbouwer vat op heeft. Iedere leverancier bepaalt zelf welke energiekosten hij aanrekent. De transportkosten en distributiekosten daarentegen zijn onafhandelijk van de energieleverancier. Fluxys beheert het transportnetwerk en Infrax en Eandis beheren het distributienetwerk.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema's: