Menu

Inschrijven in de KBO is verplicht

Terug naar Onderwerpen
Alle ondernemers die in België een zelfstandige activiteit uitoefenen, moeten opgenomen zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen die in 2013 werd opgericht.
Dirk Vermander, consulent Dienstbetoon

In dit onderwerp

Inschrijven in de KBO is verplicht
Minder uit dit onderwerp

Alle ondernemers die in België een zelfstandige activiteit uitoefenen, moeten opgenomen zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Je riskeert een boete als je niet ingeschreven staat in deze databank of als je niet correct of onvolledig ingeschreven bent.

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) werd opgericht in 2003, als een centrale gegevensbank van de overheid waarin alle Belgische handelsondernemingen ondergebracht werden. De overheidsdiensten hebben zo’n centrale en correcte databank nodig om correct te kunnen functioneren. Sinds 2009 zijn ook alle niet-handelsondernemingen naar privaat recht wettelijk verplicht zich in te schrijven. Die verplichting geldt dus ook voor landbouwers – natuurlijke personen, rechtspersonen of feitelijke verenigingen.

Via overdracht van gegevens binnen de overheidsadministratie werden al heel wat bedrijven aangemeld in de KBO, maar helaas gebeurde die overdracht dikwijls onvolledig en/of foutief. Startende bedrijven worden via het ondernemingsloket automatisch ingeschreven.

Meer informatie