Menu

Stap voor stap schermen die je kunnen helpen bij het aangeven van studenten in Dimona (pdf).
 

Een student kan voor 475 uren tewerkgesteld worden op een tuinbouwbedrijf met een studentenovereenkomst (= jobstudent). In de periode van 1 juli tot 30 september 2021 is er een bijzondere maatregel voor studenten: de uren die ze dan presteren, tellen niet mee in het quotum van 475 uren.

Daarnaast kan deze student ook tewerkgesteld worden als seizoenarbeider met gelegenheidsformulier. Je kan beide systemen combineren zoals je zelf wil. Het loon van een minderjarige student seizoenarbeider wordt, in tegenstelling tot wat je verwacht, berekend op het loon van een vaste werknemer. Het loon van een minderjarige student is dus hetzelfde, ongeacht het statuut, en wordt berekend op het loon van een ongeschoolde vaste werknemer volgens onderstaande percentages:

  • maal 70% voor 15- en 16-jarigen
  • maal 85% voor 17-jarigen

Voor meerderjarige studenten hangt het loon wel af van het statuut. Voor een jobstudent is dit het loon van een ongeschoolde vaste werknemer. Voor een meerderjarige student die ingeschreven wordt als seizoenarbeider geldt het loon van een seizoenarbeider.

De volledige tabel met een overzicht van de lonen vind je hier.

Voor de RSZ-bijdrage is er wel een gunstige maatregel. Die is in beide gevallen gelijk aan die van de seizoenarbeider op basis van het forfaitaire dagloon. Bij een studentenovereenkomst moet de werkgever enkel een solidariteitsbijdrage van 5,42% betalen. De student zelf betaalt 2,71% van zijn brutoloon.

Wanneer je een student tewerkstelt ben je altijd verplicht om een contract op te stellen. Bij 'nuttige documenten en formulieren' vind je een voorbeeldcontract voor studenten die je aan het werk zet.

Hieronder vind je:

Student in de tuinbouw

Voorbeeld 1

De student werkt 475 uren in het weekend bij een lokale bakker. De student kan daarna nog 65 dagen werken in de tuinbouw als seizoenarbeider met gelegendheidsformulier. Het loon is dat van een seizoenarbeider en de werkgever betaalt de RSZ-bijdragen voor seizoenarbeid op basis van het forfaitair dagloon.

Voorbeeld 2

De student werkt 400 uren in het weekend bij een lokale bakker. De student wil daarna ook nog werken in de tuinbouw. Er zijn nu twee mogelijkheden. 

1. De student werkt nog 75 uren als student en dus gelden de solidariteitsbijdragen op het loon. Hij krijgt het loon van een reguliere arbeider volgens zijn leeftijd. Achteraf kan hij nog 65 dagen werken als seizoenarbeider.  Het loon is dat van een seizoenarbeider en de werkgever betaalt de RSZ-bijdragen voor seizoenarbeid op basis van het forfaitair dagloon.

2. De student start direct als seizoenarbeider en kan 65 dagen werken met het gelegendheidsdocument. Het loon is dat van een seizoenarbeider en de werkgever betaalt de RSZ-bijdragen voor seizoenarbeid op basis van het forfaitair dagloon. De resterende 75 uren als student kan hij nog bij een andere werkgever gebruiken. 

Voorbeeld 3

De student werkt 475 uren in de tuinbouw als student en dus gelden de solidariteitsbijdragen op het loon. Hij krijgt het loon van een reguliere arbeider volgens zijn leeftijd. De student kan daarna nog 65  extra dagen werken in de tuinbouw als seizoenarbeider met gelegenheidsformulier. Het loon is dat van een seizoenarbeider en de werkgever betaalt de RSZ-bijdragen voor seizoenarbeid op basis van het forfaitair dagloon.

Studenten recruteren

Je kan altijd proberen om zelf studenten aan te trekken naar je bedrijf. Zo hebben de studentenplatformen van verschillende scholen de mogelijkheid om er vacatures te plaatsen. Zo komt je vacature direct terecht bij de bron! Hieronder vind je enkele links naar die platformen:
 
Wil je graag reclame maken op je eigen facebookpagina? Dan hebben wij wat beeldmateriaal dan je daarvoor kan gebruiken. Meer informatie vind je hier

 

Ervaringen van studenten

 

Victor Everaerts   

18 jaar   

 Ik heb gekozen om mijn vakantiejob te doen bij een tuinbouwbedrijf, omdat ik een opa heb die een landbouwbedrijf heeft en het werk dat je bij die bedrijven moet doen, ligt me wel. Ik houd wel van het buiten zijn in de open lucht, meestal is het ook mooi weer deze periode van het jaar. Met de landbouwvoertuigen werken vind ik ook wel leuk, ik kon het al voor ik ging solliciteren bij het fruitbedrijf Vanhellemont. Ik had het al geleerd van mijn opa. Ik kan het werk aan andere studenten aanraden, je verdient er ook mooi centje bij.

Boran Verstraete

17 jaar

 Ik ben al laat met een vakantiejob zoeken, een vriendin van mij stelde voor om fruit te plukken bij haar in de buurt. Ik ging naar Vanhellemont om te vragen of ik mocht komen plukken. Ik vind het een goede studentenjob, het is niet moeilijk, het is buiten, je kan gezellig praten met je collega’s/vrienden terwijl je werkt en het betaalt niet slecht. Het is fijn om fysiek bezig te zijn en te kijken naar het uitzicht van de boomgaard.

 Aya Kemeltaeva

23 jaar

De stap om te helpen in de oogst van kiwibes was als studente biowetenschappen tuinbouwkunde niet groot maar door de leuke ervaring zou ik het ongeacht mijn studies hebben gedaan. Ik kreeg namelijk de kans om te werken met en meer te leren over een tot nu toe nog vrij onbekende fruitsoort, kreeg een mooie verloning én kwam terecht in een zeer aangename werkomgeving waarin niemand vies was van mopjes en toffe conversaties. Een ervaring die mij zeker zal bijblijven.